Кариери

Свободни работни места

Специалист бюджетиране и отчети, гр. Варна

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Специалист технологии и строителство, гр. Варна

Специалист проекти и строителство, гр. Варна

Специалист развитие на мрежата, гр. Варна

Специалист енергиен контрол, гр. Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Търговище

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Севлиево

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Две могили

Администратор средства за търговско измерване, гр. Варна

Отговорник координация мрежи и СТИ, гр. Варна

Специалист измерване, гр. Варна