Кариери

Свободни работни места

Монтьор трансформаторни машини, гр. Горна Оряховица

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Шабла

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Исперих

Специалист енергиен контрол, гр. Варна

Специалист енергиен контрол, гр. Търговище

Специалист енергиен контрол, гр. Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Две могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Бяла

Електромонтьор СТИ, гр. Шумен

Електромонтьор СТИ, гр. Търговище

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, гр. Шумен

Електромонтьор СТИ, гр. Велико Търново

Електромонтьор СТИ, гр. Разград

Електромонтьор СТИ, гр. Исперих

Електромонтьор СТИ, гр. Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Кубрат

Специалист проекти и строителство, гр. Варна

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, гр. Варна

Отчетник, гр. Тутракан

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Силистра

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Добрич

Администратор средства за търговско измерване, гр. Габрово

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Диспечер, гр. Варна