Кариери

Свободни работни места

Специалист управление на договорите, гр. Варна

Отчетник, гр. Варна

Отчетник, гр. Павликени

Отчетник, гр. Балчик

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Електромонтьор СТИ, гр. Велико Търново

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - кабелна лаборатория, гр. Горна Оряховица

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Севлиево

Отчетник, гр. Исперих

Отговорник координация мрежи и СТИ, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Трявна

Специалист измерване, гр. Варна

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Долни Чифлик

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Горна Оряховица