Кариери

Свободни работни места

Електромонтьор СТИ, гр. Велико Търново

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Специалист енергиен контрол, гр. Добрич

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, гр. Варна

Координатор отчет на средства за търговско и балансово мерене, гр. Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, гр. Варна

Началник отдел експлоатация мрежи и СТИ, гр. Добрич

Електромонтьор СТИ, гр. Попово

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Шумен

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Добрич

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Добрич

Електромонтьор СТИ, гр. Търговище

Специалист развитие на мрежата, гр. Шумен