Обществени поръчки с Публична покана

Тук можете да намерите Описание на обществените поръчки, възлагани с Публична покана.

 

Номер: ОД-1015/29.08.2014 г.

Предмет: Изкупуване на отработено трансформаторно масло

Запитване за оферта

 

Номер: 104/ 30.06.2014 г.

Предмет: Извършване на куриерски услуги за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Оферта

 

Номер: ОД-645/26.06.2014 г.

Предмет: Ремонт и поддържане на повдигателните съоръжения използвани в складовите бази и трансформаторната работилница към Дирекция Логистика на Енерго Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Приложение 1

 

Номер: ОД-627/25.06.2014 г.

Предмет: Доставка на табели предпазни  за електрически уредби  за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Образци-оферта към публична покана

Отговор на постъпил въпрос-04.07.2014 г.

Уведомително писмо- 09.07.2014 г.

 

Номер: ОД-615/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на миниатюрни прекъсвачи за ниско напрежение, на миниатюрни прекъсвачи за

постоянно напрежение и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Допълнително уточнение по поставени въпроси

 

Номер: ОД-614/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение за публична покана

Допълнително уточнение към постъпил въпрос

 

Номер 95 – ОД 616/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масла за хидравлични системи, спирачна течност, антифриз и течност за чистачки за превозните средства на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Образци

Уведомително писмо за удължаване краен срок-27.06.2014 г.

Отговор на постъпили въпроси/02.07.2014 г.

 

Номер: 9030639 / 17.06.2014 г.

Предмет: Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Приложение към публична покана

Ценова оферта

 

Номер: ОД-437/14.05.2014

Предмет: Доставка на бутилирана вода за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Проекто-договор

Приложение 1

Образец 1

Образец 2

Образец 3


Номер 9028315

Предмет: Доставка  и ремонт на работни и посетителски столове за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

Приложение към публична покана

Приложение 1 - оферта

Образец 1- ценова оферта

Образец 2- декларация


 

Номер 169/06.03.2014 г.

Предмет: Изработка, доставка,монтаж и ремонт на мебели за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Приложение 1

Приложение 2

Образец 1

Образец 2

Чертежи: