Обществени поръчки с Публична покана

Тук можете да намерите Описание на обществените поръчки, възлагани с Публична покана.

Номер 9028315

Предмет: Доставка  и ремонт на работни и посетителски столове за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

Приложение към публична покана

Приложение 1 - оферта

Образец 1- ценова оферта

Образец 2- декларация


Номер 9027855/03.04.2014

Предмет: Абонаментна сервизна поддръжка на климатична техника

Публична покана

Приложение 1

Приложение 3

Приложение 4

 

Номер ОД - 216/21.03.2014 г.

 

Предмет: Доставка на кабел за ниско напрежение с поливинилхлоридна изолация и обвивка с жълто-зелено жило и четири жила със сечение 240 mm² с алуминиев секторен многожилен проводник за номинално напрежение 0,6/1 kV

Публична покана

Документация

Приложение

 

Номер 169/06.03.2014 г.

Предмет: Изработка, доставка,монтаж и ремонт на мебели за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Приложение 1

Приложение 2

Образец 1

Образец 2

Чертежи:Номер ОД-46 /28.02.2014 г.

Предмет: Доставка на автомобилни акумулатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Приложение 1

Приложение 2


Оферта

Отговор на поставени въпроси - 07.03.2014 г.

Отговор на поставен въпрос - 10.03.2014 г.


18.02.2014 г.

Предмет: Доставка на табели с „ДИСПЕЧЕРСКО НАИМЕНОВАНИЕ И ЛОГО”

Публична покана

Приложение към публична покана

Приложение 1

Приложение 2

Отговор на постъпили запитвания- 25.02.2014г.

Отговор на постъпили запитвания -26.02.2014 г.
Номер 9025399 / 04.02.2014 г.

Предмет: Доставка, монтаж и ремонт на парни котли, инсталации и водоподгреватели

Публична покана

Приложение към публична покана

Приложение 1

Приложение 2.1

Приложение 2.2

Приложение 3

Приложение Проекто Договор за ремонт

Приложение Проекто Договор котли

 

06.06.2013 г.

Предмет: Избор на изпълнител за изкупуване на силови маслени трансформатори

 

Документация