Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

9076964_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 кV за силови трансформатори по обособени позиции

9076891_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Русе

9076947_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Търговище

9076931_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Шумен

9077091_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Силистра

9077086_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Добрич

9076890_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Разград

Доставка на работни ръкавици за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на табели за безопасност за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

9076836_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД в област Варна

9076834_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД в гр. Варна

907608_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“АД в област Велико Търново

64_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Габрово

Доставка и монтаж на климатизатори (инверторни климатици) за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

9076730_Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Извършване на СМР по ремонт на портали ОРУ 110 kV на подстанции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

9076627_Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, по обособени позиции

Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на устройства за настройка и изпитване на релейни защити за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазов прекъсвач 110 kV на СТ2 в ПС Абритус

Доставка на бетонни комплектни трансформаторни постове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на дистанционери за ВЕЛ средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на кабелна разпределителна кутия 250 А за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на индикатори за къси и земни съединения за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на птицезащитни покрития за стоящи изолатори за ВЕЛ СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на табели по електробезопасност за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на металоокисни вентилни отводи за средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на преносими заземители за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на средства за работа на височина за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Изработка и доставка на табели с диспечерски наименования за електрически уредби и съоръжения за нуждите на „ЕНЕРГО–ПРО Мрежи“ АД

Извънгаранционна поддръжка на мобилни терминали Intermec CN70 за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на професионални алуминиеви стълби за нуждите на Енерго-Про Мрежи

Доставка на консумативи за мобилен терминал Intermec CN 70 за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на термовизионни камери за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на анализатори на качеството на електрическата енергия за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на ръчни хидравлични кербовъчни инструменти за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода с бутилки с вместимост 1.5 л. за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на акумулаторни винтоверти за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

  • Страници:
  • 1
  • 2
  • 3
  • »