Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка на постоянни вертикални заземители за електромерни табла, монтирани на стълб за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Дoставка на електромерни табла тип ТЕПО за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Монтаж и сервизна поддръжка на конвенционални (стандартни) газови уредби и автомобилни газови инжекционни системи – (АГУ) за четири и осем цилиндрови бензинови двигатели на автомобили собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Монтаж и сервизна поддръжка на конвенционални (стандартни) газови уредби и автомобилни газови инжекционни системи - (АГУ) за четири и осем цилиндрови бензинови двигатели на автомобили собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Доставка на малки маслонапълнени разпределителни трансформатори, херметичен тип - 50 kVA/20/0.4

Доставка на професионални стълби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове и телфери в складовите бази и трансформаторна работилница - Горна Оряховица, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка и монтаж на елегазов прекъсвач и разединител открит монтаж високо напрежение в ПС Левента - гр. Русе за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на автомобилни акумулатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност (автокранове), собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода 1.5 л. за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масла за хидравлични системи, спирачна течност, антифриз и течност за чистачки за превозните средства на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на климатична техника, за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на метално-окисни вентилни отводи без разрядници за средно напрежение за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Проверка, ремонт и презареждане на противопожарни уреди /пожарогасители/ и доставка на нови противопожарни уреди /пожарогасители/ по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на преносими заземители по обособени позиция за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Ремонт и обслужване на съоръжения с повишена опасност (автокранове) собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на преносими заземители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Доставка на бобинажни проводници ПЕТ и АПХК предназначени за ремонт на трансформатори СрН/НН за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, а обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово

Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на изолатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на скенери за стени

Ремонт по отстраняване на течове от силови трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови автомобилни резервни части за нуждите на авторемонтните центрове (АРЦ) на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Ремонт на складова база в гр. Добрич, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови комплектни разпределителни уредби модулен тип с шинна система във въздушна среда за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на високомощни предпазители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелна разпределителна кутия 250А

Доставка на Кабелотърсач - локатор на повреди за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на заземителна поцинкована шина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Извършване на ремонт и калибриране на еталони за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на печaтни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на трифазен шунтов реактор 20kV, 800 kVA, без регулиране под товар за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД