Обществени поръчки с Публична покана

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, а обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово

Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на изолатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на скенери за стени

Ремонт по отстраняване на течове от силови трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови автомобилни резервни части за нуждите на авторемонтните центрове (АРЦ) на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Ремонт на складова база в гр. Добрич, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови комплектни разпределителни уредби модулен тип с шинна система във въздушна среда за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на високомощни предпазители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелна разпределителна кутия 250А

Доставка на Кабелотърсач - локатор на повреди за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на заземителна поцинкована шина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Извършване на ремонт и калибриране на еталони за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на печaтни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на трифазен шунтов реактор 20kV, 800 kVA, без регулиране под товар за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД