Начини на плащане

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи предоставя на своите клиенти следните канали на плащане:

В брой в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

По банков път чрез с платежно нареждане по сметката на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
в Сосиете Женерал Експресбанк, IBAN: BG67TTBB94001527717073, BIC: TTBBBG22.