Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Електромонтьор СТИ, град Велики Преслав

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, трафопостове и СТИ, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, трафопостове и СТИ, гр. Две могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, трафопостове и СТИ, гр. Каварна

Електромонтьор първични съоръжения, град Добрич

Стажант административен специалист с контролни функции, град Варна

Специалист енергиен контрол, град Габрово

Електромонтьор СТИ, град Русе

Електромонтьор СТИ, град Стражица

Регионален специалист обработка на енергийни данни, град Варна

Ръководител екип общи работници, град Добрич

Ръководител екип общи работници, град Шумен

Специалист енергиен контрол, град Габрово

Специалист енергиен контрол, град Добрич

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, трафопостове и СТИ, гр. Варна